Skip to content

Polityka prywatności w zakresie plików cookies

Ochrona danych

Za przetwarzanie danych odpowiedzialny jest:

Renoskam

Sarbia 33
Krosno Odrzańskie
66-600, Polen

biuro@renoskam.pl
+48 724 735 894

Cieszymy się, że jesteś zainteresowany naszą stroną internetową. Ochrona twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej szczegółowo informujemy o postępowaniu z Twoimi danymi.

 1. Dostęp do danych i hosting

Możesz odwiedzić naszą stronę internetową bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Przy każdym wywołaniu strony internetowej serwer internetowy automatycznie zapisuje tzw. (dane dostępowe) i dokumentuje wezwanie.

Te dane dostępowe są oceniane wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowego działania strony i ulepszenia naszej oferty. Zgodnie z Art. 6 ust.1 zdanie 1 lit. f RODO ma to na celu ochronę naszych uzasadnionych interesów w prawidłowej prezentacji naszej oferty, które przeważają w kontekście wyważenia interesów. Wszystkie dane dostępowe zostaną usunięte nie później niż siedem dni po zakończeniu Twojej wizyty na stronie.

2. Gromadzenie i wykorzystywanie danych w celu realizacji umowy, kontakt

Zbieramy dane osobowe, jeśli dobrowolnie przekażesz nam je kontaktując się z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub e-mail). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ w takich przypadkach potrzebujemy danych do realizacji umowy lub skontaktowania się z Tobą. Jakie dane są gromadzone, można zobaczyć w odpowiednich formularzach wejściowych. Wykorzystujemy podane przez Ciebie dane zgodnie z Art. 6 ust.1 zdanie 1 lit.b RODO w celu realizacji umowy i przetwarzania Twoich zapytań. Te obowiązkowe dane obejmują Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje o Twoim projekcie.

Po wykonaniu umowy Twoje dane zostaną ograniczone do dalszego przetwarzania i usunięte po upływie okresów przechowywania prawa podatkowego i handlowego, chyba że wyraźnie zabroniłeś dalszego wykorzystywania swoich danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania danych poza tym, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy w niniejszym oświadczeniu. Usunięcie Twoich danych jest możliwe w każdej chwili i można tego dokonać poprzez wysłanie wiadomości na opisaną poniżej opcję kontaktu.

Gwarantujemy, że tylko i wyłącznie będziemy przetwarzać i wykorzystywać Twoje dane zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO, zarówno w formie elektronicznej, jak i konwencjonalnej.

W każdej chwili masz prawo zażądać od nas udostępnienia Twoich danych, ich poprawienia i zmiany, zaprzestania przetwarzania danych, natychmiastowego i całkowitego usunięcia Twoich danych z naszych systemów lub działania jako zapomnianego dla naszej firmy. Ponadto masz prawo wnieść skargę do Głównego Inspektora Ochrony Danych zarówno na poziomie stanowym, jak i federalnym, jeśli uważasz i możesz udowodnić, że nie wywiązujemy się należycie z naszych obowiązków w zakresie prawa ochrony danych.

3. Udostępnianie danych

W celu realizacji umowy zgodnie z Art. 6 ust.1 zdanie 1 lit.b RODO przekazujemy Państwa dane pracownikom bezpośrednio zaangażowanym w przetwarzanie wniosku.

 1. Pliki cookie i analiza internetowa

Aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej strony internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, wyświetlanie odpowiednich produktów lub badanie rynku, na różnych stronach używamy tak zwanych plików cookie. Służy to ochronie naszych nadrzędnych uzasadnionych interesów w zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty zgodnie z Art. 6 ust.1 zdanie 1 lit.f RODO. Cookies to małe pliki tekstowe, które są automatycznie zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnej wizycie (trwałe pliki cookie). Możesz sprawdzić czas przechowywania w przeglądzie w ustawieniach plików cookie swojej przeglądarki internetowej. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i indywidualnie decydowała o ich akceptacji lub wyłączeniu akceptacji plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie. Każda przeglądarka różni się sposobem zarządzania ustawieniami plików cookies. Jest to opisane w menu pomocy każdej przeglądarki, w którym wyjaśniono, w jaki sposób można zmienić ustawienia plików cookie. Można je znaleźć dla odpowiednich przeglądarek pod następującymi linkami:
Internet Explorer™
Safari™
Chrome™
Firefox™
Opera™

Jeśli pliki cookie nie zostaną zaakceptowane, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

Wykorzystanie Google (Universal) Analytics do analizy sieci

Jeśli wyraziłeś na to zgodę zgodnie z Art. 6 ust.1 zdanie 1 litera a RODO, niniejsza strona internetowa korzysta z Google (Universal) Analytics w celu analizy strony internetowej. Usługa analityki internetowej jest świadczona przez Google Ireland Limited, spółkę utworzoną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. (www.google.de). Google (Universal) Analytics wykorzystuje metody, które umożliwiają analizę korzystania z witryny, takie jak pliki cookie. Informacje zbierane automatycznie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Aktywując anonimizację IP na tej stronie, adres IP jest skracany przed transmisją w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Zanonimizowany adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google. Po zakończeniu korzystania przez nas z Google Analytics dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte.

Jeśli informacje są przesyłane na serwery Google w USA i tam przechowywane, amerykańska firma Google LLC posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Na podstawie tej umowy między USA a Komisją Europejską ta ostatnia ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

Zgodę możesz w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Zapobiega to gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniem tych danych przez Google.
Jako alternatywę dla wtyczki przeglądarki możesz kliknąć ten link, aby zapobiec wykrywaniu w przyszłości przez Google Analytics na tej stronie. Na Twoim urządzeniu końcowym jest przechowywany plik cookie opt-out. Jeśli usuniesz pliki cookie, zostaniesz ponownie poproszony o wyrażenie zgody.

 1. Marketing online

Remarketing Google Ads

Korzystamy z Google Ads, aby reklamować tę witrynę w wynikach wyszukiwania Google i na stronach internetowych osób trzecich. W tym celu, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, Google ustawia tak zwany plik cookie remarketingu, który automatycznie umożliwia reklamę opartą na zainteresowaniach za pomocą pseudonimowego identyfikatora pliku cookie i na podstawie odwiedzanych stron. Służy to ochronie naszych nadrzędnych uzasadnionych interesów w zakresie optymalnego marketingu naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Po zakończeniu przez nas korzystania z Google Ads Remarketing dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte.

Dalsze przetwarzanie danych będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy wyrazisz zgodę na Google, że Twoja historia przeglądarki internetowej i aplikacji zostanie połączona z Twoim kontem Google przez Google, a informacje z Twojego konta Google będą wykorzystywane do personalizowania reklam, które widzisz na www zobacz. W takim przypadku, jeśli jesteś zalogowany do Google podczas odwiedzania naszej strony internetowej, Google wykorzysta Twoje dane wraz z danymi Google Analytics do stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google tymczasowo połączy Twoje dane osobowe z danymi Google Analytics w celu utworzenia grup docelowych.

Jeśli informacje są przesyłane na serwery Google w USA i tam przechowywane, amerykańska firma Google LLC posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Na podstawie tej umowy między USA a Komisją Europejską ta ostatnia ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.
Mogą Państwo dezaktywować plik cookie remarketingu za pomocą tego linku. Możesz również dowiedzieć się więcej o ustawieniach plików cookie od Digital Advertising Alliance i dokonać odpowiednich ustawień.

Mapy Google

Diese Website verwendet Google Maps zur visuellen Darstellung von geographischen Informationen. Podczas korzystania z Google Maps Google przekazuje lub przetwarza dane dotyczące korzystania z funkcji Mapy przez odwiedzających witrynę, które mogą obejmować w szczególności adres IP i dane o lokalizacji. Nie mamy wpływu na to przetwarzanie danych.

W zakresie, w jakim informacje są przesyłane na serwery Google w USA i tam przechowywane, amerykańska firma Google LLC posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA.Na podstawie niniejszej umowy między USA a Komisją Europejską ta ostatnia ma dla firm certyfikowanych zgodnie z Tarcza Prywatności zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych.

Aby dezaktywować usługę Google Maps, a tym samym uniemożliwić przesyłanie danych do Google, należy dezaktywować funkcję Java Script w swojej przeglądarce. W takim przypadku z Map Google nie można korzystać lub można z nich korzystać tylko w ograniczonym zakresie.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w informacjach o ochronie danych Google. Warunki korzystania z Map Google zawierają szczegółowe informacje o usłudze mapowej.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy pomiędzy współadministratorami zgodnie z Art. 26 RODO.

 1. Możliwości kontaktu i Twoje prawa

Jako osoba, której dane dotyczą, masz następujące prawa:
• zgodnie z Art. 15 RODO prawo żądania informacji o przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych w zakresie tam określonym;
• zgodnie z Art. 16 RODO prawo do niezwłocznego żądania sprostowania przechowywanych przez nas błędnych lub niekompletnych danych osobowych;
• zgodnie z Art. 17 RODO prawo żądania usunięcia przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych, chyba że dalsze przetwarzanie:
– do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
– do wypełnienia obowiązku prawnego;
– ze względu na interes publiczny lub
– w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych
jest wymagane;
• zgodnie z Art. 18 RODO prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, o ile:
– kwestionujesz dokładność danych;
– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się jego usunięciu;

 • nie potrzebujemy już danych, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub
  – wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z Art. 21 RODO;
  • zgodnie z Art. 20 RODO prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do żądania ich przekazania innej odpowiedzialnej osobie;
  • zgodnie z Art. 77 RODO prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Z reguły możesz skontaktować się z organem nadzorczym swojego zwykłego miejsca zamieszkania lub pracy lub z siedzibą naszej firmy.
  W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Twoich danych osobowych, informacji, poprawiania, ograniczania lub usuwania danych, a także cofnięcia udzielonej zgody lub sprzeciwu wobec określonego wykorzystania danych, prosimy o bezpośredni kontakt za pomocą kontaktu szczegóły w naszym wydawnictwie.

Prawo do sprzeciwu

O ile przetwarzamy dane osobowe w sposób opisany powyżej w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, które przeważają w kontekście wyważenia interesów, możesz sprzeciwić się temu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość. Jeśli przetwarzanie ma na celu marketing bezpośredni, możesz skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie, jak opisano powyżej. Jeśli przetwarzanie odbywa się w innych celach, masz prawo do sprzeciwu tylko z powodów, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji. Po skorzystaniu przez Ciebie z prawa do sprzeciwu, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami, lub jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ustanowienia, wykonania lub obrona przed roszczeniami prawnymi Nie dotyczy to przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego. Wtedy nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w tym celu.